כמעט כל אירועי הירי ההמוני בעשרים השנים האחרונות, בארה"ב, וכמה מקרים אחרים של התאבדות וירי מבודד – לכולם דבר משותף אחד, וזה לא כלי הנשק שבהם נעשה שימוש.

העדויות המדהימות מראות כי הגורם השכיח ביותר בכל האירועים הללו היא העובדה שכל המבצעים נטלו באופן פעיל תרופות פסיכיאטריות חזקות או בעברם הקרוב, לפני שהם ביצעו את פשעיהם.

המאמר המקורי כאן:

http://www.naturalnews.com/050149_mass_shooting_guns_psych_drugs.html