לרוב האנשים כיום יש לפחות אחד מהבאים: ביטוח חיים, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה לטווח קצר או ביטוח בריאות.

למרבה הצער, חלק מחברות הביטוח לא ממהרות לצאת לעזרתו של המבוטח במקרה של אסון, גם כשמדובר במבוטח אשר שילם במשך שנים פרמיות נאות, ולמרות שהוא אכן נזקק לפיצוי שבגינו החליט לבטח את עצמו.

ניתן כאן דוגמא לתביעה בגין פוליסת אובדן כושר עבודה, אך הדבר נכון גם בנוגע לביטוחים האחרים אשר הוזכרו לעיל.

מהו אובדן כושר עבודה מוחלט?

ההגדרה היא כזאת: עקב מחלה או תאונה איבד המבוטח 75% לפחות מכושר עבודתו לעסוק בעיסוק שבו עסק ערב התאונה או המחלה וכן איבד 75% לפחות מכושר עבודה לעסוק בכל עיסוק סביר אחר.

קיימות כיום גם הגדרות אחרות, אשר בדר"כ מיטיבות עם המבוטח. ישנן גם פוליסות הכוללות כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה חלקי, דהיינו פחות מ- 75%.

בהתקיים ההגדרה הקבועה בפוליסה זכאי המבוטח לפיצוי מחברת הביטוח, על פי הסכום הנקוב בפוליסה, כל עוד הוא מצוי באובדן כושר עבודה. הטבה נוספת המוקנית למבוטח הינה שחרור מתשלום הפרמיה בגין הפוליסה.

חובת ההוכחה שאתה עומד בכל התנאים שהועלו במאמר זה מוטל עליך המבוטח וזה לא דבר פשוט. המציאות היא שבתי המשפט ממעטים להכיר בתביעות אובדן כושר עבודה בגלל מדיניות של עידוד נפגעים לחזרה למעגל העבודה בהקדם האפשרי.

להערכת סיכויי תביעתך, מומלץ בחום להתייעץ עם עו"ד המתמחה בנושא הנזיקין ופגיעות גוף.

טענות נפוצות לדחיות תביעות בגין אובדן כושר עבודה הינן:

1. הפוליסה בוטלה עוד בטרם קרה מקרה הביטוח.

2. המבוטח אינו עומד בהגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט הקבועה בפוליסה.

3. המבוטח הסתיר, בעת קבלתו לביטוח, את מצבו הרפואי האמיתי, ואילו היה מגלה אותו לחברת הביטוח, הייתה חברת הביטוח מסרבת לבטחו.

המלצותינו לאלה הסבורים כי הינם עונים על הגדרת אבדן כושר עבודה:

1. לפנות בהקדם לעו"ד הבקיא בתחום על מנת לקבל הדרכה והערכת המצב המשפטי.

2. לאסוף מסמכים רפואיים אשר יש בהם כדי להעיד על אובדן כושר העבודה הנטען.

3. לסרב להיפגש עם חוקר מטעם חברת הביטוח קודם להיוועצות עם עו"ד.

4. להיות מודע לכך שקיים סיכוי סביר שחוקר מטעם חברת הביטוח פועל באופן סמוי.

יש להדגיש: תביעות על פי פוליסות ביטוח מתיישנות לאחר חלוף 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. את מירוץ ההתיישנות עוצרת רק תביעה מוגשת לבית המשפט, ואין די בתביעה המוגשת לחברת הביטוח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *